STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP

ODDZIAŁ KATOWICE 

KOŁA

""
lp
Nazwa koła
Nr koła
Prezesi na kadencję1

PKP CARGO S.A. ¦l±sko-D±browski Zakład Spółki w Katowicach
„Grupa przewozowa”1
Tomasz Majkrzyk

Tel. (32) 710-3395

e-mail:
czpe.lazy@pkp-cargo.pl


2


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach


2

Anna Zaniat

Tel. 9320 208-6210


3

PKP CARGO S.A. ¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach"Grupa Przewozowa"

3
zaprzestało dzialalno¶ć od dnia 01.01.20124


M.S.M. „PONTEX” Sp. z o.o.

w Mysłowicach4
Piotr Morgała

Tel. (32) 2238704

pontex@pontex.com.pl


5


Międzyoddziałowe przy Zarz±dzie Oddziału SITK

w Katowicach


5


Tel. (32) 2553934

sitk.katowice@wp.pl6

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach z siedzib± w Gliwicach6
Barbara Przychlińska

Tel. (32) 7194377

b.przychlinska@plk-sa.pl7


PKP CARGO S.A. ¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach"Grupa Trakcyjna"

7
Ryszard Lerch

Tel. (32) 7192362

r.lerch@pkp-cargo.eu


8

Drogowa Trasa ¦rednicowa S.A.

w Katowicach


9
Jerzy Nowrotek

Tel. (32) 3705810


9

Politechnika ¦l±ska – Wydział Transportu

w Katowicach


10

Henryk Gębczyński

Tel. (32) 603414810

Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „TRAKT”

w Katowicach


11
Sebastian Szkudłabski

Tel.(32) 228127011

Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy

w Katowicach


12
Jerzy Chwastek

Tel. (32) 2583139

12

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych

w Katowicach


13
Zbigniew Pastucha

Tel. (32) 2583139


13

Politechnika ¦l±ska – Katedra Komunikacji L±dowej i Geodezji

14

Anna Żak

Tel.kom. 601097168


14

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych

w Tarnowskich Górach


15

Grażyna Urbańska

g.urbanska@plk-sa.pl

Tel. (32) 7191488


15

Przedsiębiorstwo Projektowania, Realizacji i Wdrożeń „BPK-Katowice” Sp. z o.o. w Katowicach

17

Piotr Miarecki

Tel. (32) 3549231

Kom. 505314589

16

PKP CARGO S.A. Centrala

w Katowicach


18

Edmund Modawski

Tel. (32) 7195267

17

 

Miejski Zarz±d Ulic i Mostów w Chorzowie


21


Wojciech Osadnik

Tel. kom. 693299835


18

PKP PLK S.A. Centrum Realizaci Inwestycji w Katowicach


22

Zbigniew Kozieł

Tel.(32) 201287819

Bombardier Transportation

(ZWUS) Polska Sp. z o.o.

w Katowicach

25


Jerzy Skrypko

Tel. (32) 7305493