STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP

ODDZIAŁ KATOWICE 

Konferencje

II KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA
MODERNIZACJA TABORU SZYNOWEGO
TARNOWSKIE GÓRY - KOMPLEKS ZAMKOWY 17 - 19 LISTOPADA 2014.
tym razem z tematem wiodącym -
"Hamulce, Zestawy Kołowe : projektowanie, wytwarzanie, eksploatacja, badania, bezpieczeństwo".
Organizator: SITK Oddział w Katowicach i Koła nr 7 i 10.

FOLDER