STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP

ODDZIAŁ KATOWICE 

ZARZˇD

Zarz±d
Zarz±d Oddziału SITK w Katowicach
:

 

Mieczysław Cieszyński – Prezes

Jacek Walczyński – Zastępca Prezesa

Jerzy Jakimowicz – Zastępca Prezesa

Barbara Holy – Sekretarz

Teresa Skitał – Skarbnik

Janusz Ossowski - Członek

Barbara Przychlińska – Zastępca Członka

Jan Taborski - Członek

Antoni Jendroszczyk – Zastępca Członka